De Beverzak

Wijkafdeling: Hasseltse Beverzakstraat 220      3500 HASSELT tel: 011 21 23 24 debeverzak@telenet.be

Vrije Basisschool De Kievit

Hoofdschool: Vijversstraat 6 3500 Hasselt 
tel: 011 21 23 24
directie.dekievit@sgm-zevensprong.be

SG De Zevensprong

Bakkerslaan 20 | 3500 Hasselt
Administratieve hoofdzetel van scholengemeenschap De Zevensprong