Organisatie

 

Schoolbestuur

BEHEERRAAD
 • Voorzitter: Katrien Peetermans
 • Secretaris: Wim Smets
 • Penningmeester: Herwig Mullens
 LEDEN
 • Sven Bogaerts
 • Jos Winters
 • Martin Reeskens
 • Caroline Knaepen
 • Sofie Vanoppen
 BIJKOMENDE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 • Vital Segers
 • Albert Bofond
 • Eric Princen
 • Arthur Winters
 • Leona Knaepen
 • Jan Jacobs
 • Jacques Dezeure
 • Jos Aerts

Directie

Directie:
 
Wilfried op ‘t Roodt
Beverzakbroekweg 120
3520 ZONHOVEN
(011) 72 47 09
directie.dekievit@sgm-zevensprong.be
 

Coördinator DIRECTEUR van scholengemeenschap “De Zevensprong”

Mevr. Bea Slootmakers

Onderwijsteam 2018-2019

Secretariaat – administratief medewerkers
 • Naomi RAES (secr. 29/36)
 • Greta VAELEN (secr. 4/36)
 • Dorien PAUWELS (secr. 7/36)
 • Laila BOULAOUALI (vrijwilliger)
 • Dirk Clerix (preventie en veiligheid)

Kleuteronderwijs 

2,5 en 3 – jarigen

 • Marijke Vandeurzen K1A
 • Sabine Noelanders K1B
3 en 4 – jarigen
 • Gerda Mertens (12 lt.) K2A + Juf Sarina Kessels
 • Steven Roosen K2B
4 en 5 – jarigen
 • Eveline Van Heukelom K3A en Petra Driesmans (4/24)
 • Helga Bosmans K3B
2,5 en 3 – jarigen (wijkafdeling)
 • Elke Vogels K1C
4 en 5 – jarigen (wijkafdeling)
 • Myriam Tielens K3C en juf Sarah Vandebroek (12/24)
 

Bewegingsopvoeding kleuters

Hoofdschool + wijkafdeling
 • Carolyn Collinet (16 lt.)

 Coördinatie en invulling zorgverbreding kleuters

 • Miet Kreemers (12/24)
 • Petra Driesmans (8/24)
 • Dominique Kerkhofs (4/24) – taalactivering
 • Alle kleuteronderwijzeressen dragen hun steentje bij in de zorgverbreding naar kinderen.
 

Bijzondere Pedagogische Taken Kleuteronderwijs – ambulant

 • Sarina Kessels (initiatie Frans en moedertaal)
 

Kinderverzorging

 • Joke ROOSEN (12 UREN)

Lager onderwijs

 1ste leerjaar
 • Evelien Lenaerts L1A (1/2) + Stefanie Driesen (1/2)
 • Fabienne Vanherle L1B (4/5)  + Celien Hermes (1/5)
2de leerjaar
 • Martine Lemmens L2A + Kristien Claes
 • Kristien Timmers  L2B
3de leerjaar
 • Anneleen Pieters L3A
 • Yvette Piccard L3B (4/5) + Celien Hermes (1/5)
4de leerjaar
 • Sara Martens L4A
 • Sylvie Vandervelpen L4B
5de leerjaar
 • Luc Vanbergen L5A
 • Wendy Bamps L5B
6de leerjaar
 • Joke Vanderhoydonk L6A
 • Hanne Meuwis L6B
 

Bijzondere leermeester/leerkrachten + ICT + ZORG

 Bewegingsopvoeding
 • Els Eerdekens
Muzisch vorming – domein muziek/bewegingsexpressie
 • Stefanie Driesen
Muzische vorming – domein beeld + WO (mens en techniek)
 • Evelien Lenaerts
ICT (computerdeskundige)
 • Sylvio Accinia
 • Kristof Robben
 
Zorgverbredingsteam lager onderwijs
 • An Van Hout (12 lt.) – zorgcoördinatie en leerzorg
 • Ruth Chetta (12 lt.) – leerzorg + ICT in zorg
 • Frieda Houben (12 lt. leerzorg en socio-emotioneel)
 • Gerd Wils (16 lt. beleid, leerzorg en SES)
 • Kristien Claes (8 lt – leerzorg en hoogbegaafdheid, ICT)
 

Schoolraad

Voorzitter
 • Griet Knaepen (ook voorzitter OC hoofdschool)
 
Vertegenwoordiging Personeel
 • Eveline Van Heukelom (K3A)
 • Gerd Wils (zorg/SES)
 • An Van Hout (ZOCO)
 • Miet Kreemers (ZORG Kleuters) + secretaris
Vertegenwoordiging van de ouders
 • Sophie Vanoppen
 • Peter Rutten (BVZ)
 • Sarah Gerrits (HFD)
 • Dimitri Holsteens (HFD)
Vertegenwoordiging gemeenschap
 • Guido Albergs (KET)
 • Paul Schoofs (KWB)
 • Jo Lambrechts (gecoöpteerd)
 • Guido Gemels (OKRA)
 • Marie-Jeanne Bogaerts Swers (Parochieteam)
 • Wim SOMERS (KERKFABRIEK)
 

LOC

Voorzitter
 • Martin Reekskens
Adviseur
 • Wilfried op ’t Roodt (directie)
Vertegenwoordiging van het schoolbestuur
 • Martin Reeskens
 • Liesbeth Celis
Personeelsvertegenwoordiging
 • Ruth CHETTA (ZORG) – vakbondsafgevaardigde
 • Eveline Van Heukelom (3KA) – vakbondsafgevaardigde
 

Ouderparticipatie

Meestal gaat het om een groep van een tiental ouders, zowel van kleuters als van lagere schoolkinderen.
 • We willen betrokken zijn bij het schoolgebeuren en zelf actief meewerken waar mogelijk.
 • We denken samen na over vragen van de directeur of het personeel.
 • Zelf kunnen we ook een vraag stellen aan de school of kaarten een onderwerp of probleem aan.
 • Samen met de directie en het personeel zorgen we dat alle kinderen en alle gezinnen zich goed voelen op school.
 • De ouderdelegatie steekt de handen uit de mouwen tijdens evenementen op school (kerstmarkt, schoolfeest, …)
 • We organiseren zelf ook activiteiten die ouders, kinderen en leerkrachten op een leuke manier samenbrengen (quiz, ontbijt, …)
 • Verder zorgen we er ook voor dat er wat geld in het laatje komt (Pukkelpop, …). Dat geld investeren we dan in iets wat alle kinderen ten goede komt (digitale borden, spelmateriaal, nieuwe wc’s, …)
Zin om mee te vergaderen met de OUDERRAAD of om af en toe eens te komen helpen? Dan ben je welkom, ook midden in het schooljaar.
We vergaderen elke tweede dinsdag van de maand om 20 u in de school.
Voor vragen of meer info, kan je mailen naar info@ocdekievit.be (hoofdschool)

In onze wijkafdeling is er een OUDERCOMITÉ