Het schoolrestaurant

Smakelijk...

Het schoolrestaurant

Er zijn GEKOELDE drankjes te verkrijgen aan de prijs van 0,50 € (vanaf 2019-2020 wordt dit € 0,60)

  • bruisend/plat water
  • fruitsappen (appel/sinaas/multivitamine/appel-kers) – met STEVIA GEZOET
  • melkproducten: halfvolle melk
ONZE TRAITEUR: VAN CAUTER-KLAPS
Emiel Vandorenlaan 119 – 3600 GENK
Tel 089/382 447 Fax 089/383 931
erik.van.cauter@skynet.be

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen gebruik maken van het schoolrestaurant. Zij kunnen daar:

  • hun boterhammen opeten
  • genieten van lekkere soep
  • een volledig middagmaal + drank gebruiken
  • kleutermaaltijd aan € 4,50 – maaltijd lagere school aan € 4,75  (vanaf 2019-2020 wordt dit voor kleuter € 4,75 en het lager € 5)

MENU’S staan per maand op de homepagina – klik hier

JE KAN INTEKENEN VIA GIMME – je moet dan welk ingelogd zijn op het kanaal MIDDAGMAAL

AFREKENING VAN DE MIDDAGMALEN
De rekening wordt u achteraf bezorgd. U kan dan via overschrijving betalen. 
U ontvangt een kaart waarop de verbruikte middagmalen zijn aangeduid.
GELIEVE DE SCHOOL TIJDIG (voor 9.00 uur) TE VERWITTIGEN BIJ ZIEKTE VAN UW KIND.
Zo kunnen we de maaltijd nog afbellen. Het middagmaal wordt dan niet aangerekend;
Meer info…