MEDIA

Wij plaatsen sedert schooljaar 2022-2023 geen foto’s meer op onze website.
Onze foto’s worden gesorteerd per klas op drive.

Elke ouder krijgt van de klastitularis een QR-code per schooljaar.
Ze bezorgen deze code in het begin van het schooljaar.
Dat kan in een heen-en weerschriftje bij de kleuters of via GIMME of via email.
Ouders kunnen zo van het schoolleven in beeld genieten.