Onze Visie

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OVER ONZE SCHOOL 2005-2006
“De Kievit, waar we het ‘leven’ leren, met een hart voor ieder kind!”
VERKORTE versie van de schoolvisie 10.01.2011 (goedgekeurd in de schoolraad van 08.02.2011)
Voor de uitgebreide versie klik HIER

 

VERKORTE versie van de schoolvisie 21.10.2018

De Kievit… een christelijke identiteit
Belangrijke waarden voor ons zijn respect, solidariteit,
verbonden- en verdraagzaamheid. Jezus is ons voorbeeld.
We streven naar een positief klasklimaat.
De eerste communieviering vieren we samen met ouders, school en parochie.
We leven mee met vreugde en verdriet. Geregeld zijn er bezinningsmomenten.

De Kievit… en zijn onderwijsinhoudelijk aanbod
Met hanteren het nieuwe leerplan ZILL.
We willen het kind ZIN doen krijgen in (het) LEVEN.
We willen het kind ZIN in LEREN doen krijgen.
We bouwen de leerstof stap voor stap op.
We zorgen voor een opbouwende leerlijn doorheen de leerjaren.
Belangrijk is een harmonische ontwikkeling van elk kind:
 – we hebben aandacht voor de PERSOONLIJKE ontwikkeling.
 – we hebben aandacht voor de CULTUURGEBONDEN ontwikkeling.
Er zijn in onze school bijzondere leerkrachten voor muziek, beeldvorming, bewegingsopvoeding en zorg.
We staan als school open voor andere culturen en andere talen.
Zo horen de kinderen al van in de laagste kleuterklas Franse liedjes of woordjes. Spelenderwijs wordt ook  hun eigen woordenschat uitgebreid.
We houden dossiers bij en volgen het kind in zijn jarenlange ontwikkeling.£
We kennen hun zorgen en talenten.
Belangrijk voor ons is dat kinderen zich goed voelen en betrokken zijn.
Ze kunnen hier ook met hun emoties terecht.
Wij houden ouders graag op de hoogte.

 De Kievit… een aangenaam klimaat met een doeltreffende onderwijsaanpak
 We willen kinderen prikkelen en uitdagen om ze stap voor stap naar een haalbaar hoger niveau te brengen.
Er is enthousiasme onder collega’s, tussen leerkracht en leerling, onder de kinderen.
We zorgen voor een stimulerende, aangename en ontspannende leeromgeving.
Onze leerkrachten stimuleren de talenten van de kinderen.
De groeistok (kleuters) en het groeiboekie (lager) geven de persoonlijke groei (hoofd-hart-handen) aan.
Kinderen beoordelen geregeld zichzelf: hun werkhouding, omgang, belevingen, …
Zo krijgen ze beter zicht op zichzelf.
De school zet sterk in om verbondenheid.
Ze stimuleert een fijne samenwerking. 

De Kievit… een zorgbrede school
De Kievit stimuleert en daagt uit.
We brengen waarden en vaardigheden bij.
We hebben respect voor eigenheid en verscheidenheid.
Wij, klasleerkracht en zorgteam, observeren en sturen bij waar nodig.
We zetten in op het bijsturen, het verdiepen en het uitbreiden van leerstof.
Indien nodig voorzien we redelijke aanpassingen (= extra hulp, extra ondersteuning)
We hebben extra aandacht voor kinderen met noden.
Een specifieke zorgleerkracht helpt kinderen met emotionele problemen.
De ontwikkeling van alle leerlingen wordt bijgehouden en besproken.
De ouders krijgen eerlijke informatie
We benadrukken de positieve evolutie.
Het schoolbestuur voorziet onze school qua gebouw en materiaal.

De Kievit… een gemeenschap van mensen
Onze school heeft een overlegcultuur: vergaderingen met personeel, in kleine werkgroepen, tussen klasleerkrachten.
We steunen waardevolle projecten zoals het milieuproject, vastenacties, antipestactie…
De Kievit wordt ondersteund door het CLB (het centrum voor leerlingbegeleiding).
Ouders krijgen info door : nieuwsbrief, ouderavonden, rapporten, agenda, schoolreglement, schoolbrochure.
We hebben een oudercomité dat elke maand vergadert. Via acties steunen ze vaak materieel en financieel.
Er is een goede samenwerking tussen
LOC (lokaal overlegcomité): werkgever en werknemer
Schoolraad: ouders, lokale gemeenschap, onderwijsteam
Directie en kernteam(ondersteunt directeur)
Parochie: samenwerking tussen de verschillende organisaties.
Dit uit zich in gezinsvieringen, kievitquiz, kerstmarkt, schoolfeest, …
De school kocht recent het SCHOOLHUIS.
Hiermee beoogt ze een brede en open werking naar haar omgeving.
Verenigingen kunnen er gebruik van maken.