Oudercontacten

OUDERCONTACTEN 2018-2019

INFO-Klasvergaderingen
(info over de leerinhouden, afspraken, materialen, lessenrooster e.d.)

Lager onderwijs

di 4 september 2018 19:00 – 21:30 Informatieavond 1ste leerjaar
20:00 – 22:00 Informatieavond 4de leerjaar
do 6 september 2018 19:00 – 21:00 Informatieavond 5de leerjaar
20:00 – 22:00 Informatieavond 6de leerjaar
di 11 september 2018 19:30 – 21:30 Informatieavond 2de leerjaar
Informatieavond 3de leerjaar

Kleuteronderwijs

di 11 september 2018 19:30 – 21:30  Informatieavond K1AB + nieuwe kleuters
Informatieavond K2AB
do 13 september 2018 19:30 – 21:30 Informatieavond K3A en K3B
19:30 – 21:30 Informatieavond Kleuterschool De Beverzak + CLB

1ste communie-contact (1ste communie steeds 1ste zondag van juni: 2 juni 2019)

Nader te bepalen data vanaf februari 2019
+ data in afspraak met de parochie


Rapporten evaluatie-besprekingen – individuele contacten

Op volgende data kan je dit rapport verwachten – telkens op een woensdag:
        – Rapport 1:    woe. 28 november 2018 (vanaf 15.30 uur) – alleen lager onderwijs
        – Kleutercontact: wo. 16 januari 2019: bespreking ontwikkeling kleuters
        – Rapport 2:  di. 26 februari 2019  (op vraag van ouders/op vraag van leerkrachten)
        – Rapport 3:  woe. 26 juni 2019 (ook voor kleuters)
Op deze namiddag zijn er ook gesprekken met ouders van onze kleuters.


Proclamatie 6de leerjaar

donderdag, 27 juni 2019 –  19.00 uur – feestelijke afsluiting met diploma-uitreiking en receptie met al onze 6de jaars, ouders en alle
leerkrachten
(ook kleuters hebben een proclamatie, jullie worden tijdig uitgenodigd – dit op dinsdag 25 juni om ca. 15.45 uur)


Zorgverbreding – individuele oudercontacten met het ZVB-team
1. Acute problemen en opvolgingsgesprekken
Wanneer wij het noodzakelijk achten om met u in gesprek te gaan over uw kind betreffende een gedrags-, een leer- of een ander probleem
dan verwittigen wij u per een brief. U kan ten allen tijde ook zelf zo’n contact aanvragen.

2. Gesprekken naar aanleiding van gedane testen
Soms achten wij het nodig testen uit te voeren ofwel door ons ofwel door externen.
Dit gebeurt steeds in overleg met jullie als ouders.   Deze testen worden nadien individueel besproken met jullie als ouders.

Gelieve de leerkrachten niet te storen met een gesprek als zij voor de klas moeten staan!
Maak een afspraak!
Doe het voor of na schooltijd!

Ze zijn bereikbaar op volgende mailadres: voornaam.naam@sgm-zevensprong.be