Oudercontacten

OUDERCONTACTEN 2022-2023

INFO-Klasvergaderingen
(info over de leerinhouden, afspraken, materialen, lessenrooster e.d.)

Lager onderwijs

5 september 2022 19:00 – 21:30 Informatieavond 1ste leerjaar
  19:30 – 21:00 Informatieavond 2de leerjaar
12 september 2022 19:00 – 21:00 Informatieavond 3de leerjaar
8 september 2022 19:00 – 21:00 Informatieavond 5de leerjaar
  19:00 – 21:00 Informatieavond 6de leerjaar
12 september  19:00 – 21:00 Informatieavond 4de leerjaar

Kleuteronderwijs

13 september 2022 19:00 – 21:30  Informatieavond K1C + K3C
15 september 2022 19:00 – 21:30 Informatieavond K3A en K3B
  20:00 – 21:0 Informatieavond K2A en K2B
20 september 2022 19:30 – 21:30 Informatieavond K1A en K1B

1ste communie-contact (1ste communie steeds 1ste zaterdag van juni: 3 juni 2023 om 11u)

Nader te bepalen data 
+ data in afspraak met de parochie


Rapporten evaluatie-besprekingen – individuele contacten

Op volgende data kan je dit rapport verwachten – telkens op een woensdag:
        – Rapport 1:    woe. 28 november 2018 (vanaf 15.30 uur) – alleen lager onderwijs
        – Kleutercontact: wo. 16 januari 2019: bespreking ontwikkeling kleuters
        – Rapport 2:  di. 26 februari 2019  (op vraag van ouders/op vraag van leerkrachten)
        – Rapport 3:  woe. 26 juni 2019 (ook voor kleuters)
Op deze namiddag zijn er ook gesprekken met ouders van onze kleuters.


Proclamatie 6de leerjaar

donderdag, 29 juni 2019 –  19.00 uur – feestelijke afsluiting met diploma-uitreiking en receptie met al onze 6de jaars, ouders en alle
leerkrachten
(ook kleuters hebben een proclamatie, jullie worden tijdig uitgenodigd)


Zorgverbreding – individuele oudercontacten met het ZVB-team
1. Acute problemen en opvolgingsgesprekken
Wanneer wij het noodzakelijk achten om met u in gesprek te gaan over uw kind betreffende een gedrags-, een leer- of een ander probleem
dan verwittigen wij u per een brief. U kan ten allen tijde ook zelf zo’n contact aanvragen.

2. Gesprekken naar aanleiding van gedane testen
Soms achten wij het nodig testen uit te voeren ofwel door ons ofwel door externen.
Dit gebeurt steeds in overleg met jullie als ouders.   Deze testen worden nadien individueel besproken met jullie als ouders.

Gelieve de leerkrachten niet te storen met een gesprek als zij voor de klas moeten staan!
Maak een afspraak!
Doe het voor of na schooltijd!

Ze zijn bereikbaar op volgende mailadres: voornaam.naam@sgm-zevensprong.be